de maatschapb.jpg

Missie en visie

Wij zijn betrokken professionals; een pro-actieve regionaal opererende groep die microbiologische en immunologische diagnostiek én advies van hoge kwaliteit levert in het belang van de patiënt en zijn omgeving.

Wij investeren in kwalitatief hoogstaande diagnostiek, wetenschappelijk onderzoek, infectiepreventie, menselijke relaties en het opleiden van professionals. Wij zijn betrokken en zichtbaar binnen en buiten het ziekenhuis, zowel vakinhoudelijk als vakoverstijgend. Wij zetten ons in voor verregaande regionale samenwerking tussen de ziekenhuizen waar wij werkzaam zijn en afstemming met andere zorginstellingen, vanuit de gedachte dat infectieproblematiek zich niet aan ziekenhuismuren houdt. Wij voelen ons verantwoordelijk voor de gehele zorgketen; van probleemanalyse tot oplossing.