Laboratoria

Het St. Antonius Ziekenhuis en het Diakonessenhuis hebben een eigen laboratorium. In de laboratoria van het St. Antonius Ziekenhuis en Diakonessenhuis wordt een breed spectrum van microbiologisch en immunologisch onderzoek uitgevoerd. Door een intensieve samenwerking tussen de laboratoria streven we naar het verlenen van snelle en doelmatige diagnostiek. Het motto van de maatschap luidt dan ook: “Regionaal waar het kan, lokaal waar het moet”. Naast de veel gevraagde diagnostische bepalingen hebben onze laboratoria kennis en expertise van een groot aantal meer specialistische onderzoeken. Hieronder vindt u meer informatie over de laboratoria. Het laboratorium van het Diakonessenhuis heeft met ingang van januari 2018 de accreditatie volgens de ISO 15189 norm behaald. Het laboratorium van het St. Antonius Ziekenhuis is CCKL geaccrediteerd en bevindt zich in de transitie naar ISO 15189 accreditatie.

Bacteriologie
De laboratoria maken gebruik van moderne technieken inclusief determinatie met massaspectrometrie (MALDI-TOF). Er wordt op een patiëntgerichte manier gewerkt, waardoor analisten overzicht hebben van alle kweken van een patiënt. In het St. Antonius Ziekenhuis (locatie Nieuwegein) bevindt zich een goed uitgeruste ML-III ruimte, waarin de diagnostiek naar mycobacteriële infecties (TBC) wordt gedaan voor de hele regio, inclusief de GGD Utrecht.

Mycologie, parasitologie en virologie
Gist- en schimmelkweken worden door de bacteriologische laboratoria uitgevoerd. Identificatie van gisten gebeurt met de MALDI-TOF, van schimmels grotendeels door microscopie en kweek. Het aantonen van galactomannan in bloed en broncho-alveolare lavage vloeistof speelt een belangrijke rol in de diagnostiek van invasieve schimmelinfecties bij patiënten met een gestoorde afweer. Deze bepaling wordt in het St. Antonius Ziekenhuis tweemaal per week uitgevoerd.

De diagnostiek naar parasitaire infecties gebeurt door middel van moleculaire en serologische testen en microscopie. Er wordt gebruik gemaakt van een kleurapparaat waardoor de triple feces test (TFT) kleuring geautomatiseerd is. Dit maakt behoud van klassieke microscopische diagnostiek naast de moleculaire detectie van darmparasieten binnen de regio mogelijk.

Voor virologische diagnostiek maken onze laboratoria gebruik van serologie, moleculaire technieken en antigeentesten.

Moleculaire diagnostiek
Moleculaire diagnostiek, de detectie van DNA of RNA van specifieke ziekteverwekkers, is een belangrijk onderdeel van ons diagnostisch pakket. Door het ontwikkelen van nieuwe assays en het inzetten van bestaande testen voor nieuwe toepassingen zijn we continu bezig om onze diagnostiek te verbeteren. Een voorbeeld hiervan is het invoeren van een moleculaire test voor de generieke herkenning van bacteriële genomen (16S PCR) als standaardonderzoek op hartkleppen bij patiënten verdacht voor endocarditis. Op deze manier kan de ziekteverwekker snel worden ontdekt en gerichte therapie worden gestart.

Het werkproces is in het St. Antonius Ziekenhuis volgens LEAN ingericht en wordt continu geëvalueerd. Er wordt gebruik gemaakt van extractie-apparaten en pipetteerrobotten. Het proces van moleculaire diagnostiek is geheel geautomatiseerd, en wordt aangestuurd door een speciaal voor dit doeleinde ontwikkeld softwarepakket. Loadbepalingen voor hepatitis B en C virus worden in een daarvoor ingerichte, CE-gemarkeerde, straat uitgevoerd.

Infectieserologie
Op de afdeling serologie worden veel verschillende technieken gebruikt, o.a. geautomatiseerde en handmatige ELISA’s, immunoblots en sneltesten. Met deze technieken kan een zeer compleet pakket van serologische bepalingen worden gerealiseerd ten behoeve van de diagnostiek van infectieziekten. Het laboratorium profileert zich als landelijk kenniscentrum op het gebied van pneumokokken serologie (St. Antonius Ziekenhuis) en de tuberculosediagnostiek met de Elispot methodiek (Diakonessenhuis). Naast tuberculosediagnostiek, wordt in het Diakonessenhuis de Elispot ook toegepast op de diagnostiek van Q-koorts, de ziekte van Lyme en de duivenmelkerslong.

Immunologie
Het immunologische laboratorium biedt een breed spectrum van immunoserologische en immunofenotypische bepalingen aan ten behoeve van de diagnostiek van immuundeficiënties, auto-immuunziekten, allergische ziekten en lymfoproliferatieve ziekten. De bepalingen worden uitgevoerd met ELISA-, Luminex- en nefelometrische technieken, immunoblots, immunofluorescentie- en flowcytometrische technieken.