laboratoria.jpg

Laboratoria

Het St. Antonius Ziekenhuis en het Diakonessenhuis hebben ieder een eigen volwaardig laboratorium waar een breed palet aan microbiologisch en immunologisch onderzoek wordt uitgevoerd. We streven naar snelle en doelmatige diagnostiek en bereiken dit onder andere door intensieve samenwerking. Het motto van de maatschap luidt dan ook: “Regionaal waar het kan, lokaal waar het moet”. Wij verzorgen de diagnostiek voor beide ziekenhuizen en ook voor een aantal verpleeghuizen en huisartsenpraktijken. Beide laboratoria zijn geaccrediteerd volgens de ISO 15189 norm. Wij leiden arts-assistenten en analisten op in samenwerking met het Universitair Medisch Centrum Utrecht en het HLO (Hoger Laboratorium Onderwijs).

Bacteriologie

De laboratoria maken gebruik van conventionele kweek- en modernere moleculaire technieken voor de diagnostiek naar bacteriologische verwekkers van infecties. Ook beschikken we over sneldiagnostiek voor onder andere MRSA. Analisten worden uitgedaagd en gefaciliteerd om patiëntgericht te werken wat extra bijdraagt aan goede en volledige consultvoering. In het St. Antonius Ziekenhuis (locatie Nieuwegein) bevindt zich tevens een goed uitgeruste ML-III ruimte, waarin de diagnostiek naar mycobacteriële infecties (TBC) wordt gedaan voor de hele regio, inclusief de GGD Utrecht.

Virologie

Voor virologische diagnostiek maken onze laboratoria gebruik van moleculaire en serologische technieken en antigeentesten. We hebben snelle nucleïnezuur amplificatietesten op het laboratorium beschikbaar en beheren daarnaast point-of-care testen op afdelingen als de spoedeisende hulp voor snelle virale diagnostiek van luchtweginfecties zoals het Coronavirus en het Influenza A en B virus. Tevens worden loadbepalingen voor bijvoorbeeld hepatitis B en C virus in een daarvoor ingerichte, CE-gemarkeerde, straat uitgevoerd. Naast deze moleculaire technieken worden er dagelijks virologische serologiebepalingen verricht voor een breed palet aan virussen en is er sneldiagnostiek aanwezig voor bijvoorbeeld norovirus en enterovirus.

Mycologie en parasitologie

Gist- en schimmelkweken worden door de bacteriologische laboratoria uitgevoerd. Identificatie van gisten gebeurt met de MALDI-TOF, van schimmels met de MALDI-TOP of door microscopie en kweek. Gevoeligheid van gisten voor antimycotica wordt bepaald met VITEK en ook voor schimmels voeren we zelf een gevoeligheidstest uit (deze wordt extern nog bevestigd). Naast kweektechnieken wordt er gebruik gemaakt van een ELISA en een snelle lateral flow test voor het aantonen van galactomannan in bloed en broncho-alveolare lavage vloeistof. De diagnostiek naar parasitaire infecties gebeurt door middel van zowel moleculaire als serologische testen. Daarnaast blijven conventionele technieken als microscopie van belang. Om de kwaliteit van de parasitologische diagnostiek te waarborgen en te verbeteren doen onze laboratoria mee met periodieke kwaliteitsrondzendingen van de Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoriumdiagnostiek (SKML), sectie parasitologie.

Infectieserologie

Op de afdeling serologie worden veel verschillende technieken gebruikt, o.a. geautomatiseerde en handmatige ELISA’s, immunoblots en sneltesten. Met deze technieken kan een zeer compleet pakket van serologische bepalingen worden gerealiseerd ten behoeve van de diagnostiek van infectieziekten. De laboratoria profileren zich als landelijke kenniscentra op het gebied van pneumokokken serologie (St. Antonius Ziekenhuis) en de tuberculosediagnostiek met de Elispot methodiek (Diakonessenhuis). De Elispot wordt in het Diakonessenhuis ook toegepast voor de diagnostiek van Q-koorts, de ziekte van Lyme en de duivenmelkerslong.

Immunologie

De immunologische laboratoria bieden een breed spectrum van immunoserologische en immunofenotypische bepalingen ten behoeve van de diagnostiek van immuundeficiënties, auto-immuunziekten, allergische ziekten en lymfoproliferatieve ziekten. De bepalingen worden uitgevoerd met ELISA-, Luminex- en nefelometrische technieken, immunoblots, immunofluorescentie- en flowcytometrische technieken.

Openbare Gezondheidszorg (OGZ)

Het laboratorium in het St. Antonius Ziekenhuis heeft tevens de functie van laboratorium voor de openbare gezondheidszorg (OGZ). In een convenant met de GGD Utrecht zijn nadere werkafspraken gemaakt voor het doen van diagnostiek voor OGZ, waaronder ook COVID-19 diagnostiek. Verder verlenen we consultatieve werkzaamheden voor de GGD en dragen we bij aan de opleiding van artsen-infectieziekten in de regio. Microbiologische diagnostiek is niet alleen van belang voor de individuele patiënt met een infectie, maar ook voor bron– en contactonderzoek bij het bestrijden van een epidemie. Halfjaarlijks is er een overleg met de artsen van de GGD en komen alle aspecten van OGZ van infectieziekten aan de orde.