Openbare Gezondheidszorg (OGZ)

Het laboratorium in het St. Antonius Ziekenhuis heeft de functie van Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid. Thans spreekt men van een laboratorium voor de OGZ. In een convenant met de GGD Utrecht zijn nadere werkafspraken gemaakt voor het doen van diagnostiek voor OGZ, voor het verlenen van consultatieve werkzaamheden en voor het bijdragen aan opleiding van artsen-infectieziekten. Van oudsher is microbiologische diagnostiek niet alleen van belang voor de individuele patiënt met een infectie, maar ook voor bron– en contactonderzoek bij het bestrijden van een epidemie. Halfjaarlijks is er een overleg met de artsen van de GGD en komen alle aspecten van OGZ van infectieziekten aan de orde. Daarnaast heeft de regionale maatschap Medische Microbiologie en Immunologie reguliere samenwerkingsverbanden met het RIVM op het gebied van Antibioticaresistentie onderzoek.