a teamsb.jpg

Opleiding en wetenschap

De regionale maatschap Medische Microbiologie en Immunologie ziet het opleiden van nieuwe professionals op het gebeid van medische microbiologie, medische immunologie en infectiepreventie als een zeer belangrijke taak. In samenwerking met het UMC Utrecht zorgt de maatschap voor de B opleiding voor arts-assistenten medische microbiologie op de locaties St. Antonius Ziekenhuis en Diakonessenhuis. De opleiding tot medisch immunoloog wordt georganiseerd deels in het St. Antonius Ziekenhuis en deels in het Diakonessenhuis. Er is een regelmatige toestroom van studenten van de Hogeschool Utrecht die stages lopen in de laboratoria van onze ziekenhuizen. In beide ziekenhuizen hebben we ook opleidingsplaatsen voor deskundigen infectiepreventie.

Voor arts-assistenten microbiologie vanuit het hele land en voor arts-assistenten van andere specialismen vanuit het St. Antonius Ziekenhuis en het Diakonessenhuis bieden we etalageproject stages aan. Klik hier voor meer informatie over deze stages.

Ook wetenschap ligt ons na aan het hart. De leden van de maatschap hebben eigen onderzoekslijnen, werken samen met andere specialismen en nemen deel aan landelijke en internationale studies. Sommige arts-assistenten worden als promovendi begeleid en in de laboratoria zijn analisten werkzaam die zich vooral richten op wetenschappelijk onderzoek. Ook doen veel studenten hun wetenschappelijke stage in een van onze laboratoria. Naast directe betrokkenheid in onderzoeksprojecten zijn we actief in wetenschappelijke verenigingen en betrokken bij de organisatie van congressen en symposia. Een lijst met recente wetenschappelijke publicaties door de leden van de maatschap MMI vind u hier.