Voor zorgverleners

De maatschap heeft ruime ervaring met de uitvoering van microbiologische diagnostiek en andere dienstverlening op gebied van infectiepreventie, scholing en advisering voor uiteenlopende instellingen en organisaties. Bij voorbeeld, wij verzorgen de microbiologische diagnostiek voor een groot aantal huisartsen, zelfstandige behandelcentra en een groot dialysecentrum. In een aantal verpleeghuizen verzorgen we een geïntegreerde pakket van diensten, inclusief microbiologische diagnostiek, antibiotic stewardship en infectiepreventie. Deze aanpak kent veel voordelen, o.a. komt alle relevante informatie op een plek terecht en zijn de lijnen kort. Heeft u vragen of wilt u meer informatie over onze dienstverlening? U kunt leden van onze maatschap bereiken via de algemene nummers van de ziekenhuizen (zie Home).