opleiding en wetenschap.jpg

Voor zorgverleners

De maatschap heeft ruime ervaring met de uitvoering van microbiologische diagnostiek en andere dienstverlening op gebied van infectiepreventie, scholing en advisering voor uiteenlopende instellingen en organisaties. Zo verzorgen wij bijvoorbeeld de microbiologische diagnostiek voor een groot aantal huisartsen, zelfstandige behandelcentra en een groot dialysecentrum. In een aantal verpleeghuizen verzorgen we een geïntegreerd pakket van diensten, inclusief microbiologische diagnostiek, antibiotic stewardship en infectiepreventie. Deze aanpak kent veel voordelen: doordat alle relevante informatie op een plek samenkomt en de lijnen kort zijn kunnen wij snelle en adequate advisering realiseren. Heeft u vragen of wilt u meer informatie over onze dienstverlening? U kunt de leden van onze maatschap bereiken via de algemene nummers van de ziekenhuizen (zie Home).